Ocena brak

Opisz kategorie przekazów przy uwzględnieniu kryteriów siły komunikatu oraz relacji między nadawcą a odbiorcą

Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012

 

Kategorie przekazów przy uwzględnieniu kryteriów siły komunikatu oraz relacji między nadawcą i odbiorcą:

a)Przy dużej sile i niskim ustosunkowaniu: agresja (podkreślenie własnego „Ja”, wrogość, dezaprobata, dominacja nadawcy);

b)Przy średniej sile i niskim ustosunkowaniu: niezgoda (podkreślenie różnicy, poprawienie, krytyka, sprzeciwienie się);

c)Przy małej sile i niskim ustosunkowaniu: uniki (wahanie, wycofywanie się, obojętność, niepewność);

d) Przy dużej sile i średnim ustosunkowaniu: rada (wskazanie rozwiązania, podanie wyjaśnienia, dokonanie podsumowań);

e) Przy średniej sile i średnim ustosunkowaniu: wymiana (sugestie własne, pytanie o dodatkowe informacje, pytanie o sugestie);

f) Przy niskiej sile i średnim ustosunkowaniu: prośba (o decyzję, aprobatę, ocenę, wskazówki);

g) Przy dużej sile i wysokim ustosunkowaniu: wsparcie (rozumienie, upewnienie się, ufanie, żartowanie);

h) Przy średniej sile i wysokim ustosunkowaniu: zgoda (potwierdzenie, godzenie się, uzasadnienie, życzliwa aprobata);

i) Przy małej sile i wysokim ustosunkowaniu: ustępstwo (bierna akceptacja, bierne wsparcie, uleganie, dostosowanie się).

Podobne prace

Do góry