Ocena brak

Opisz istotę badań marketingowych i ich miejsce w marketingowym systemie informacji

Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012

Badania marketingowe nakierowane są na dostarczanie informacji do rozwiązywania określonych problemów i zasadniczo funkcjonują od projektu do projektu. Ogólna procedura badań marketingowych składa się z pięciu faz:

1) zdefiniowanie problemu i celów badania, czyli jakie informacje są potrzebne, aby obniżyć stopień ryzyka konkretnych decyzji – ta faza należy do firmy, pozostałe do realizujących badania,

2) rozwój planu działania ( źródła danych, podejście badawcze, instrumenty badawcze, projekt próby),

3) zbieranie danych,

4) analizowanie danych,

5) prezentacja wyników.

Marketingowy system informacyjny: jest to skoordynowany zespół ludzi, działań i narzędzi, głównie systemów komputerowych, którego celem jest wytwarzanie, przechowywanie i wykorzystywanie danych dostarczanych przez badania marketingowe. Dzięki organizacji sieci przepływu danych w ramach przedsiębiorstwa decydenci są na bieżąco zaopatrywani w niezbędne informacje.

Badania marketingowe wykorzystywane są do zbierania, analizowania i prezentowania danych. Są one pojęciem węższym od marketingowego systemu informacyjnego, którego zadaniem jest zamiana danych na informacje użyteczne w procesach decyzyjnych użytkowników MSI. Trzonem tego systemu są jednak badania marketingowe.

Elementy badań marketingowych: produkt, cena, dystrybucja, promocja wymagająca dokładnego i odrębnego sprecyzowania i zarazem wewnętrznego zharmonizowania, dlatego badania marketingowe opierają się na systemie informacyjnym. Odzwierciedlają one potrzeby i wymagania informacyjne poszczególnych problemów marketingowych, projektują metody zbierania informacji, określają sposoby przetwarzania, umożliwiają analizy rezultatów i prezentację wniosków.

Podobne prace

Do góry