Ocena brak

Opisz cechy wolnego rynku i jego ułomności

Autor /Kiejstut Dodano /15.02.2012

 

Wolny rynek jako jedyny sprawdzony system samoregulowalny, w przeciwieństwie do systemów regulowanych centralnie, wyklucza ingerencję centralną w gospodarce. Działalność organizacji gospodarczych, w ramach tego systemu, kształtuje się pod wpływem zewnętrznych - w stosunku do przedsiębiorstw - parametrów.

W systemie samoregulowalnym występuje wyłącznie poziomy mechanizm koordynacji między uczestnikami rynku, oparty na odpłatności świadczeń. Horyzontalność powiązań sprawia, że mechanizmy rynku są produktem samodzielnych obserwacji, przewidywań, reakcji i negocjacji odbiorców i dostawców, bez udziału interwencji państwa lub innych, zewnętrznych wobec rynku, instytucji.

Oznacza to nieobecność powiązań hierarchicznych i brak administracyjnych ograniczeń popytu i podaży (rozdzielnictwa i reglamentacji) oraz swobodne interakcje między popytem i podażą, czyli kształtowanie się cen na rynku.

Ułomnością wolnego rynku jest brak zainteresowania takimi niedochodowymi sektorami jak oświata, służba zdrowia, kultura, komunikacja którymi zajmuje się administracja państwowa.

Podobne prace

Do góry