Ocena brak

Opis systemu administrowania budynkami biurowymi Wieża

Autor /Cewsdeapalp Dodano /12.06.2006

System Wieża przeznaczony jest do administrowania budynkami biurowymi. Automatyzuje on cały tryb detekcji i usuwania usterek w budynku, począwszy od zgłoszenia klienta (najemcy powierzchni biurowej), poprzez analizę zgłoszenia i powiadomienie odpowiednich służb serwisowych (również poprzez SMS z wykorzystaniem GSM), kończąc na potwierdzeniu usunięcia usterki.
Dodatkowo system umożliwia dołączanie zewnętrznych modułów, zbierających informacje z urządzeń diagnostycznych (np. instalacja przeciwpożarowa, system sterowania klimatyzacją). Obecnie system dostępny jest w polskiej i angielskiej wersji językowej.

System pracuje w lokalnej sieci intranetowej oraz przez Internet lub połączenie dial-up, przez wewnętrzną sieć telefoniczną. Składa się z trzech części:
Interfejs użytkownika – dostępny przez przeglądarkę internetową pozwala w wygodny i estetyczny sposób na raportowanie wszelkiego rodzaju awarii i usterek, zgłaszanie dodatkowych zleceń do administracji budynku oraz uzyskanie dodatkowych informacji lub ogłoszeń administracji, numerów informacyjnych itp.
Serwer bazy danych – pozwala na zdecentralizowanie zarządzania budynkiem. Poszczególne segmenty systemu mogą pracować na różnych komputerach połączonych w sieci LAN. Serwer pracuje w środowisku Windows lub Linux.
Program administracyjny – umożliwia dostęp do funkcji i baz danych systemu administratorowi budynku.

Istotnymi elementami i właściwościami programu są:
baza pracowników wraz z rozkładem czasu pracy,
przypominanie o terminach przeglądów okresowych aparatury w budynku,
rejestr zgłoszeń awarii i usterek,
automatyczne lub ręczne przydzielanie zgłoszenia dostępnym pracownikom,
rejestr realizacji usunięcia usterki,
rejestr zużytych części zamiennych,
powiadamianie pracowników o zdarzeniach przez SMS,
tworzenie wydruków raportów.

System pozwala na wprowadzanie niezbędnych danych pracowników, tworzenie grup roboczych z możliwością przydzielania jednego pracownika do wielu grup. Możliwe jest także projektowanie kalendarza pracy dla każdego pracownika, ustalanie hasła, praw dostępu do opcji programu. System umożliwia zaplanowanie przeglądów okresowych oraz późniejsze automatyczne generowanie zleceń dla pracowników na przeglądy okresowe aparatury w budynku. System pozwala także na ręczne lub automatyczne przydzielanie zleceń odpowiednim pracownikom lub ich grupom na podstawie kalendarza pracy.

System umożliwia przechowywanie dokładnych danych na temat każdej awarii i jej statusu oraz ich szybkie wyszukiwanie. System Wieża daje pełną kontrolę nad przebiegiem naprawy usterki, wykonawcą, czasem jej trwania wraz z historią i opisem jej naprawy. Program pozwala na dokładne opisanie i wyliczenie wykonanych czynności, zużytych części oraz obliczenie czasu naprawy i jej kosztów. System umożliwia ręczne i automatyczne powiadamianie pracowników lub ich grup o usterkach i zleceniach na ich naprawę. W przypadku poważnych awarii program pozwala na powiadomienie wszystkich pracowników. Zawiadomienia są wysyłane z wykorzystaniem technologii GSM jako wiadomości SMS. Generowane przez program raporty ułatwiają analizę awaryjności systemów i najczęściej dokonywanych napraw.


RESZTA W ZAŁĄCZONYM PLIKU PDF

Podobne prace

Do góry