Ocena brak

Opis projektu basenu

Autor /erydaycerge Dodano /30.06.2006

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU:
OPIS TECHNICZNY:
1. Dane ogólne o projektowanym obiekcie
2. Architektura i funkcje obiektu
3. Wytyczne branżowe
3.1 Konstrukcja obiektu
3.1.1 Ściany budynku
3.1.2 Konstrukcja dachu
3.1.3 Stolarka otworowa
3.1.4 Posadzki
3.1.5 Wykładziny ścian
3.2 Ogrzewanie
3.3 Wentylacja
4. Opis technologii
4.1 Obieg wody w układzie technologicznym
4.2 Pomiar regulacja parametrów fizyko-chemicznych wody
4.3 Dozowanie reagentów
4.3.1 System dezynfekcji wody
4.3.2 Koagulacja
4.3.3 Korekta pH
5. Przechowywanie środków chemicznych
6. Płukanie filtrów

DANE TECHNICZNE
OBLICZENIA I DOBÓR URZĄDZEŃ
CZĘŚCI RYSUNKOWA:
Plan sytuacyjny zagospodarowania terenu
1. Rzut piwnic
2. Rzut parteru
3. Schemat uzdatniania wody basenowej
4. Przekrój niecki basenowej
5. Przekrój zbiornika przelewowego

OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogólne o projektowanym obiekcie
Podstawą opracowania jest basen pływacki, który zaprojektowano jako obiekt, którego niecka znajduje się na terenie otwartym. Obok niecki basenowej znajduje się budynek parterowy podpiwniczony zawierający wszystkie pomieszczenia sanitarne i techniczne. Powierzchnia zabudowy -1628 m2 Kubatura budynku - 3656 m3 Powierzchnia użytkowa budynku - 939 m2
2. Architektura i funkcje obiektu
Obiekt pływacki przeznaczony jest do użytku ogólnego z możliwością odbywania zawodów pływackich. Pływalnia jest obiektem sezonowym dlatego też wyposażenie techniczne i socjalne ograniczone jest do niezbędnego minimum. Budynek socjalny z podpiwniczeniem zawierającym pomieszczenia techniczne jest przykryty dachem płaskim na którym można zamontować trybuny z miejscami siedzącymi dla 200 os. widowni w przypadku odbywania zawodów sportowych. Chcąc dostać się na teren niecki basenowej należy przejść przez szatnio-przebieralnie, a następnie pomieszczenie natryskowe, do którego przylega część sanitarna. Pomieszczenie szatni i sanitariaty zaprojektowane osobno dla części damskiej , męskiej i dla osób niepełnosprawnych. Niecka basenowa o wymiarach 25 x 15 m i głębokości od l,35m do 1,8 m posiada konstrukcję żelbetową wylewaną. Niecka wyłożona będzie specjalną folią PCV. Wyłożenie folią niecki gwarantuje jej szczelność oraz brak możliwości gromadzenia się ognisk bakterii, co ma miejsce w przypadku wyłożenia płytkami ceramicznymi. Folią wyłożony zostanie również zbiornik przelewowy. W piwnicach budynku usytuowano: wentylatorownię, wymiennikownię ciepła, filtrownię, chlorownię, magazyn reagentów oraz dyżurkę personelu technicznego z warsztatem podręcznym. W części piwnicznej znajduje się także orurowanie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej oraz wentylacyjnej.

3. Wytyczne branżowe
3.1 Konstrukcja obiektu
3.1.1 Ściany budynku
a) ściany zewnętrzne zaprojektowano jako murowane warstwowe:
- mur z bloczków ceramicznych na zaprawie cem-wap. grubości 29 cm
- płyty styropianowe gr.

Podobne prace

Do góry