Ocena brak

OPIS CUDÓW NMP

Autor /Odillo Dodano /03.06.2013

Średniowiecze posiadało bardzo wiele zbiorów opisujących cuda zdziałane za pośrednictwem Matki Bożej; trudno dziś orzec, który z nich iniał pod ręką Ja kub de Voragine. W epoce poprzedzającej jego działalność literacką największą popularnością cieszył się zbiór Waltera z Coincy, zakonnika w klasztorze św. Medarda w Soissons 11177 1236].

Nadto zaś bezpośredni poprzednik Jakuba de Voraginc na niwie hagiografii, jego wczesny i brat zakonny, Bartłomiej z Trydentu, umieścił zbiór cudów NMP jako zakończenie swego Epibgus in gęsta sanętortm, por. I. Paltrinieri - G. SangaK, Un opera fitutro sawosciuta liber tniraailorum BMV<t di Fra Bartolomeo Tńdentio, «Salesianum« XII 1951).

Podobne prace

Do góry