Ocena brak

Opieka - Informacje ogólne

Autor /Cibor Dodano /21.02.2012

 

a) czym jest:

- piecza nad osobą i jej majątkiem;

- pewne elementy podobne do władzy rodzicielskiej;

- dla osób poniżej 18 r.ż. bez władzy rodzicielskiej lub dla całkowicie ubezwłasnowolnionych;

b) ustanowienie:

- przez sąd opiekuńczy (rejonowy);

- ustala się formę opieki, opiekuna, zakres obowiązków;

- obowiązki a nie przywileje;

- nad dzieckiem: opiekę pełni małżeństwo;

- opiekę można pełnić nad więcej niż jedną osobą;

c) osoba małoletnia:

- opieka przyznawana jest gdy rodzice są pozbawieni władzy rodzicielskiej;

- przyznawana w przypadku sieroctwa społecznego i naturalnego;

- gdy rodzice nie są znani;

d) warunki sprawdzane przy przyznawaniu opieki:

- status materialny;

- pełna zdolność do czynności prawnych;

- niekaralność;

- uzależnienia;

- orzeczenie o zdrowiu psychicznym;

- bierne i czynne prawa wyborcze;

e) przebieg:

- przyrzeczenie opiekuńcze;

- zgoda opiekuna;

- nadzór sądu opiekuńczego (stały lub ogólny, doraźny lub szczegółowy);

- sprawdzanie opiekuna;

- kara grzywny, zarządzenie itp.

f) ustanie opieki:

- wraz z uzyskaniem przez małoletniego 18 r.ż.;

- powrót funkcjonowania dawnych rodziców;

- anulowanie ubezwłasnowolnienia lub przejście na ubezwłasnowolnienie częściowe.

Podobne prace

Do góry