Ocena brak

OPERACJONIZM (operacjonalizm)

Autor /aleKac Dodano /09.11.2012

OPERACJONIZM (operacjonalizm) <łc. operatio = działanie) ang. operation{al)ism; fr. operationnisme, operationalisme; nm. Operation{cd)ismus

metod. Zapoczątkowany przez P. W. Bridgmana kierunek w filozofii nauki postulu­jący, by pojęcia lub terminy naukowe były definiowane za pomocą opisu czynności (operacji) mającego postać -^ definicji ope­racyjnej: znaczenie każdego terminu na­ukowego (w tym również —> terminu /3a/ teoretycznego) można ustalić przez wska­zanie operacji testującej, która byłaby kry­terium jego stosowania. Tyle jest pojęć dla każdego terminu, ile niezależnych zespołów operacji definiowania.

Operacjonizm łączy w sobie —> empiryzm (3) metodologiczny z —> pragmaty­zmem (1), twierdząc, że każde pojęcie na­ukowe powinno być powiązane z do­świadczeniem za pośrednictwem ściśle podanych — jednoznacznie wskazanych i powtarzalnych — operacji empirycz­nych. W metodologii psychologii opera­cjonizm wiąże się z —> behawioryzmem operacjonistycznym (B. F. Skinner).

Podobne prace

Do góry