Ocena brak

Operacjonalizacja pojęcia zmiany w psychologii klinicznej - Problem

Autor /Horacy123 Dodano /03.07.2011

Każdy badacz przystępujący do planowania swoich badań stawia sobie dwa podstawowe pytania, o to co ma badać (mierzyć) i o to  jak ma to czynić (za pomocą jakich narzędzi badawczych). Niektórzy badacze, w tym także psychologowie kliniczni, ale i psychologowie wychowawczy czy społeczni stają często przed dodatkowym, bardzo trudnym pytaniem o to, kiedy przeprowadzać pomiar (pomiary) interesującego ich zjawiska. Pytanie to pojawia się wtedy, gdy chcemy prześledzić zmianę interesującego nas zjawiska w czasie, np. zmiany w zakresie gotowości (podatności) na oddziaływania określonego typu, zakres zmian wywołanych zastosowaną formą pomocy, trwałość efektów zastosowanego sposobu pomocy.

Zatem prowadzenie badań, których celem jest ustalenie, jak zmienia się w czasie jakieś zjawisko wymaga postawienia dodatkowego pytania i wiąże się z trudnym problemem doboru właściwego modelu operacjonalizacji danego zjawiska wraz z upływem czasu. Badacz staje wobec tego przed trzema zadaniami:  operacjonalizacja interesującego go zjawiska, operacjonalizacja modelu czynników uznanych przez niego za istotne dla tego zjawiska i  operacjonalizacja modelu zmiany tego zjawiska w czasie.

Do góry