Ocena brak

Operacjonalizacja pojęcia zmiany w psychologii klinicznej - Badane zjawisko: operacjonalizacja zmiennej zależnej Y

Autor /Horacy123 Dodano /03.07.2011

Odpowiedź na pytanie pierwsze pozwala na zakreślenie obszaru poszukiwań badawczych albo tylko do obserwacji, opisu i oceny zachowania jednostki, albo także do opisu i oceny różnych jej właściwości (percepcyjnych, poznawczych, emocjonalnych, wolicjonalnych, struktury osobowości, jakości relacji społecznych) na podstawie zebranych drogą obserwacji lub w inny sposób ich wskaźników. Zakres poszukiwań badawczych oraz poziom analizy (samo zachowanie lub zachowanie jedynie jako wskaźnik „ukrytych” właściwości jednostki) wynikają za koncepcji teoretycznej przyjętej przez badacza jako układ odniesienia.

Koncepcja ta stanowi więc podstawę formułowania pytań badawczych, uzasadniania kierunku i stopnia szczegółowości hipotez, wyłaniania zmiennych, określania ich statusu (zmienna zależna – zmienne niezależne; zmienne niezależne główne – zmienne niezależne uboczne), definiowania zmiennych i doboru odpowiedniego zestawu wskaźników, wreszcie wyboru lub konstrukcji nowych narzędzi badawczych, opisu i szczególnie interpretacji uzyskanych rezultatów przeprowadzonych badań.

Podobne prace

Do góry