Ocena brak

Operacje na kościach i stawach

Autor /kulka Dodano /19.12.2013

Ta grupa zabiegów stanowi większość operacji ortopedycznych. Najczęściej są to przecięcia lub zespolenia kości, wycięcia i wszczepienia kości oraz unieruchomienie, usztywnienie lub wycięcie stawu.

Przecięcie kości (osteotomia). Osteotomia ma na celu przeważnie zmianę nieprawidłowej osi kończyny (osteotomia korekcyjna) lub usunięcie wadliwego skręcenia (osteotomia detorsyjna). Nazwy osteo-tomii wywodzą się od kierunku przecięcia kości (skośna, poprzeczna itd.), lokalizacji (iniędzykrętarzo-wa, nadkłykciowa itd.), od zadań, jakie ma spełnić (stabilizująca, dewalgizacyjna itd.), wreszcie od autorów niektórych rozwiązań operacyjnych (Putti, McMurray, Pauwels itd.).

Osteotomię wykonuje się zwykle po odsłonięciu okostnej, przy użyciu cienkich dłut z ostrzem obustronnie ściętym (tzw. osteotomów) i młotka operacyjnego. Gdy zależy nam na szczególnie gładkiej płaszczyźnie przecięcia, lepiej posługiwać się piłą (ręczną, elektryczną lub o napędzie pneumatycznym). Przed wykonaniem osteotomii należy dokładnie określić miejsca przecięcia kości oraz wielkość zamierzonego odchylenia osi. W tym celu można się posłużyć obrysami rentgenogra-mów na kalce technicznej.

Zespolenie kości (osteosynthesis). Zespolenie może stanowić część zabiegu (np. zespolenie po przecięciu kości) albo być wyłącznym celem operacji (np. w leczeniu złamań). Łącząc odłamy operator stara się stworzyć szeroki styk kości, oszczędzać okostną i zapobiegać tworzeniu krwiaka. Obłożenie i wypełnienie szczelin wiórami kości gąbczastej pacjenta znacznie polepsza szanse zrostu. Kość gąbczastą pobiera się najczęściej z grzebieni biodrowych.

Silne śródoperacyjne unieruchomienie odłamów zapewnia korzystne warunki dla zrostu kości. Obecnie używa się do zespalania przede wszystkim wkrętów, gwoździ, płyt i prętów wykonanych ze stopów biologicznie obojętnych metali. Materiały te długo nie podlegają korozji, nie wywołują więc szkodliwych reakcji w kości. Nadmiar materiałów zespalających użytych w zamiarze poprawienia mechanicznych warunków zespolenia działa niekorzystnie na procesy biologiczne.


 

Podobne prace

Do góry