Ocena brak

Opera włoska w Niemczech i Austrii

Autor /KonstancjuszII Dodano /09.04.2013

Hegemonia muzyki włoskiej w Niemczech i Austrii wytworzyła sytuacje niezwykle trudna dlamuzyki rodzimej. Kantorzy i organisci działajacy w tych krajach w XVII wieku nie stanowia ooficjalnym yciu muzycznym, choc ich działalnosc i dorobek miały sie stac podstawa najpełniejszego rozwoju baroku w muzyce. Ich uprawiana w kosciołach twórczosc przesłoniłamuzyka uprawiana na scenach i w lustrzanych salach dworskich. Tu działali niemal wyłacznieWłosi, zajmowali stanowiska dyrygentów kapel dworskich, zapraszani byli jakokoncertmistrze zespołów, jako spiewacy sceniczni.

Można powiedziec, e kady artystawłoski był w pojeciu władców wielokrotnie wiecej wart i tyle wiecej opłacany ni rodzimyartysta. Ksiaeta korespondowali wyłacznie z włoskimi kompozytorami i librecistami,kultywowano opere włoska. Włoska muzyka stała sie niedoscignionym wzorem dlatwórczosci rodzimej, jezyk włoski zaczał byc w muzyce obowiazujacy, co przetrwało donaszych czasów.

W sumie obca muzyke stawiano wyej ni własna. Kompozytorzy niemieccywyjedaja po nauke (i z koniecznosci) za granice, przybieraja obce nazwiska (K usser popobycie we Francji nazywał sie Cousscr), pojawia sie wielki snobizm, któremu ulegał jeszczeMozart. Obok artystów włoskich ogromne wziecie mieli w Niemczech i Austrii artyscifrancuscy (literaci, baletmistrze, twórcy kostiumów) i angielscy (aktorzy, zwłaszczakomediowi, i skrzypkowie).

Opera włoska dominowała w tych krajach długo i niepodzielnie.W Monachium i w Hanowerze działali Agostino Steffani oraz jego uczen Pietro Torri, wDreznie Antonio Łoili, na dworze wiedenskim, gdzie opera włoska rozwineła sie najbujniejAntonio Caldara, Francesco Bartolomeo Conti, Antonio Draghi, Giovanni Battista i AntonioMaria Bononcini, a take kompozytor austriacki Johann Joseph Fux.

Podobne prace

Do góry