Ocena brak

Open Source

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.03.2011

Charakterystyka

Open Source jest ruchem na rzecz otwartego oprogramowania, którego celem jest dążenie do tego, aby istniał swobodny i wolny dostęp do oprogramowania przez wszystkich użytkowników. Jest to także odłam Wolnego Oprogramowania.


Ruch ten założony został przez grupę informatyków zainteresowanych wolnym oprogramowaniem, którzy postanowili wprowadzić nowy termin marketingowy na wolne oprogramowanie, pragnąc przedstawić go jako model przyjazny firmom i mniej zaangażowany ideologicznie w procesie konkurencji z oprogramowaniem własnościowym. Doprowadziło to do utworzenia Open Source. Przyjęli oni Definicję Oprogramowania Open Source opierając się na Wytycznych dotyczących Wolnego Oprogramowania, będących zasadami, według których kwalifikuje się, czy określone programy mogą być uznane za Wolne Oprogramowanie.


Jednak definicja Open Source jest mniej rygorystyczna, dopuszczając przez to niektóre licencje nieakceptowane prze Wolne Oprogramowanie. Założona została również organizacja pomocnicza o nazwie Open Source Initiative (OSI).


Open Source jest oprogramowaniem, którego licencja pozwala na legalne i nieodpłatne kopiowane, zarówno kodu wynikowego jak i źródłowego oraz na dowolne modyfikacje kodu źródłowego.

<google>gfaszbi</google>

Główne cechy

Aby dany program został zakwalifikowany jako Open Source musi spełnić następujące kryteria:

  • integralność kodów źródłowych autora
  • nie dyskryminowanie osób lub grup
  • nie dyskryminowanie pól zastosowań
  • rozpowszechnianie licencji
  • licencja nie musi być szczególna dla produktu
  • licencja nie może wpływać na inne oprogramowanie

Cechy

Podstawową cechą Open Source jest możliwość swobodnego dostępu do kodów źródłowych oprogramowania przez Internet, dzięki czemu mogą być one zmieniane, udoskonalane i rozpowszechniane, co pociąga za sobą szybki rozwój programów. W ten sposób powstaje niezawodne oprogramowanie, które jest często o wiele efektywniejsze niż oprogramowanie zamknięte, bowiem nad tym drugim pracuje niewielka liczba informatyków, nie będących w stanie wyłapać wszystkich błędów oraz nie ingerujących w kod źródłowy po zakończeniu pracy, przez co nie jest możliwa bieżąca modernizacja.


Open Source jest bardzo atrakcyjny dla biznesu, a więc dla funkcjonowania przedsiębiorstw i ich zarządzania. Jest przede wszystkim niezawodny, bowiem jako udostępniony powszechnie może być nieustannie poprawiany a błędy szybko eliminowane. Jego cechą jest także elastyczność. Kolejną korzyścią jest szybkość rozwoju tego oprogramowania, co pozwala na jego adekwatność z rzeczywistością społeczno-gospodarczą. Dzięki Open Source firma może obniżyć koszty ogólne nie musząc kupować drogiego, komercyjnego software'u. Jest to również możliwość załagodzenia konfliktu z prawem i producentami oprogramowania oraz szansa wglądu w technologie programistyczne i rozwijania dzięki temu programów na własne potrzeby.


Przykładem Open Source są między innymi następujące programy: Linux, OpenOffice, PostgreSQL, Apache, ZOPE, sendmail i wiele innych.


Autor: Laura Goncerz, Kinga Mazur
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry