Ocena brak

OPASANIE BYDŁA

Autor /taylor Dodano /07.03.2013

OPASANIE BYDŁA — odpowiednie żywieniebydła w celu uzyskania najlepszego produkturzeźnego. Opasa się bydło zarówno dorosłe,jak i młode. Spośród bydła dorosłego do opasaniaprzeznacza się sztuki wybrakowane z hodowli:buhaje nic nadające się do rozpłodu, krowy stare,jałowe lub niskoprodukcyjne. Ze względów ekonomicznychnajodpowiedniejsze są w o. b. uniepasze stanowiące odpady z przemysłu rolnego,np. wywar z gorzelni, wytłoki z cukrowni czypulpa z krochmalni; oprócz tego stosuje sięziemniaki, plewy, słomę, gorsze siano, a 7. pasztreściwych — śrutę zbożową i śrutę z kukurydzy.Opasanie właściwe jest poprzedzone okresemprzygotowawczym, podczas którego podąje sięzwierzętom jak najwięcej pasz objętościowychsuchych w celu „rozepchania” przewodu pokarmowegoi przyzwyczajenia zwierząt do zjadaniadużych ilości pasz. Pod koniec opasania ujmuje siępasze objętościowe mniej smaczne i zastępuje jepaszami smaczniejszymi oraz treściwymi. Spośródbydła młodego do opasania przeznacza się sztukizdrowe, lecz nie nadające się do hodowli; opasa sięje do czasu osiągnięcia przez nie wagi żywej około400 kg, którą młode zwierzęta uzyskują w wieku18—20 miesięcy. Opasanie bydła młodego możebyć prowadzone intensywnie (z zastosowaniemdużej ilości pasz treściwych w celu uzyskaniamożliwie najwyższych przyrostów) lub ekstensywnie(z zastosowaniem przede wszystkim paszprodukowanych w gospodarstwie, a więc okopowych,kiszonek i siana, a w okresie letnim —pastwisk i zielonek).

Podobne prace

Do góry