Ocena brak

Opanowanie Rusi przez Mongołów

Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012

-  1223 r.  -  uderzenie Mongołów na Połowców  –  odsiecz władcy Halicza  –  Mścisława Udałego  –  klęska Rusi nad Kałką

-  1237 r. – uderzenie Batu-chana na Ruś Zaleską 

*  zdobycie Włodzimierza, Moskwy, Kołomny

bitwa nad Sitią  –  klęska księcia włodzimierskiego Jerzego Wsiewołdowicza

-  nieudane oblężenie Nowogrodu i Kozielska

-  1239 r. – ostateczne rozbicie Połowców

Mongołowie w Europie – Tatarzy

-  1240 r. – zdobycie Kijowa, opanowanie Wołynia i Halicza

-  książęta ruscy stali się wasalami Złotej Ordy (Ordy Kipczackiej)  –  obowiązek pomocy wojskowej i płacenia danin

-  reprezentacja chana – baskakowie

-  „jarłyk cesarski” – dokument nadający urząd księcia

-  zwierzchnictwo księcia włodzimierskiego

-  Tatarzy wykorzystywali spory wewnętrzne, usuwali zbyt silnych władców

-  2 poł XIV w. – rozbicie Złotej Ordy na mniejsze ordy

-  1380 r.  –  bitwa na Kulikowym Polu  –  zwycięstwo księcia moskiewskiego Dymitra Dońskiego, zwierzchność tatarska pod znakiem zapytania

Podobne prace

Do góry