Ocena brak

ONTOLOGIZM

Autor /aleKac Dodano /09.11.2012

 

ONTOLOGIZM (nłc. (1)) ang. ontologism; fr. ontologisme; nm. Ontolo-gismus

Nazwa utworzona przez V. Giobertiego na określenie jego własnej doktryny, której przedmiotem jest obiektywna, absolutna i wieczna rzeczywistość myśli, odnoszona wprost do Boga (zob. niżej /I/).

  1. Doktryna V. Giobertiego, przeciwsta­wiana przez niego „psychologizmowi", tj. tendencji do podporządkowywania bytu ludzkiemu myśleniu. Normą sądzenia o bycie i niebycie jest bowiem Byt absolut­ny, jakim jest Bóg, osiągalny dla myśli lu­dzkiej bezpośrednio w Nim samym. Do­ktryna potępiona przez Kościół (1861) już po śmierci jej twórcy.

  2. t. pozn. Wszelka doktryna uznająca możliwość intuicyjnego poznania Boga, w szczególności zaś teoria widzenia w Bo­gu głoszona przez N. de Malebranche'a.

Podobne prace

Do góry