Ocena brak

Omówić definicję prawdopodobieństwa

Autor /Agapit Dodano /16.12.2011

  • klasyczna – prawdopodobieństwo zdarzenia A jest to stosunek zdarzeń sprzyjających temu zdarzeniu, do ilości wszystkich zdarzeń elementarnych.

  • aksjomatyczna – niech będzie daną przestrzenią zdarzeń elementarnych. Jeżeli każdemu zdarzeniu A przestrzeni zostanie przyporządkowana dokładnie jedna liczba P(A) spełniająca warunki P(A)≥0; P()=1 dla każdej pary wyłączających się zdarzeń A,B P(AB)=P(A)+P(B) to mówimy, że na zdarzeniach przestrzeni zostało określone prawdopodobieństwo zdarzenia A, warunki nazywamy aksjomatami

  • statystyczna – jeżeli przy wielorakiej realizacji doświadczeń w wyniku których może wystąpić zdarzenie A, częstość tego zdarzenia wyraża wyraźnie prawidłowość, oscyluje wokół pewnej nieznanej liczby, jeżeli wahania częstotliwości przejawiają tendencję malejącą w miarę wzrostu liczby doświadczeń, to liczba P nazywa się prawdopodobieństwem zdarzenia A.

Podobne prace

Do góry