Ocena brak

Omów znane Ci próby i testy służące do oceny sprawności motorycznej dzieci w wieku przedszkolnym

Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011

1) Próby oparte na ćwiczeniach lekkoatletycznych:

1.szybkość biegu na 20m,

2.długośc skoku w dal z rozbiegu,

3.odlrgłość rzutu piłeczką palantową.

2)Test sprawności motorycznej Sekity, który obejmuje następujące próby:

1.rzut piłką lekarską 1kg znad głowy – próba siły,

2.skok w dal z miejsca – próba „mocy”,

3.bieg na 20m ze startu wysokiego – próba szybkości,

4.bieg wahadłowy 4x5 m z przenoszeniem klocka – próba „zwinności”, i mają opracowane normy, co ułatwia ocenę na tle grupy.

3) Test uzdolnień ruchowych Oziereckiego w modyfikacji Barańskiego.

Dla każdej grupy wieku, począwszy od 4 do 16 lat, zaproponowano oddzielne zestawienie ćwiczeń. Liczba zadań wynosi sześć i obejmują one:

1.koordynację statyczną,

2.koordynację dynamiczną,

3.koordynację rąk,

4.szybkość ruchów,

5.wykonywanie ruchów jednoczesnych,

6.precyzję ruchów.

Ocena polega na wskazaniu takiej kategorii wieku, w której badany wykonuje wszystkie ćwiczenia oraz takiej, w której nie wykonuje już żadnego. W ten sposób określa się „wiek uzdolnień ruchowych dziecka”, który pozwala na określenie, czy dziecko jest w stosunku do populacji „w normie”, czy też jest „opóźnione” lub „przyspieszone”.

Do góry