Ocena brak

Omów zasadę konstrukcji i sposób posługiwania się graficzną metodą oceny tempa i harmonijności rozwoju

Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011

Graficzna metoda” oparta jest na fakcie zmieniającej się z wiekiem współzależności wysokości i masy ciała. Siatka jest skonstruowana w ten sposób, że na osi x znajdują się wielkości masy, a na osi y wysokości ciała (układ ten może być odwrotny, wówczas na osi x jest wysokość ciała). Na tle tego układu współrzędnych są ułożone krzywe oddzielające kanały o różnym stosunku masy do wysokości ciała.

Dany kanał obejmuje tylko jedną zależność, jednak stosunek masy do wysokości, np. harmonijny, niezależny od tego, na jakim poziomie on zachodzi, tj. czy u dzieci małych czy dużych, młodszych czy starszych. W poprzek tych kanałów są przeprowadzone linie określające wiek. Całość tego wykresu jest podzielona na 100 różnych części. Te linie pozwalają na określenie, jaki procent procesu rozrostu przebył badany osobnik. Jako zerowy przyjęto poziom charakterystyczny dla noworodka, jako 100 – poziom charakterystyczny dla 18-letniego mężczyzny i 16-letniej kobiety. Cały więc rozrost oceniono jako 100 poziomów, czyli 100%.Linie biegnące od lewego dolnego rogu ku prawemu górnemu wyznaczają granice kanałów. Kanał środkowy oznaczono literami M u chłopców i K u dziewcząt, kanał dzieci lekko szczupłych MA (KA), szczupłych MB (KB), bardzo szczupłych MC (KC), wychudzonych MD (KD), kanał dzieci lekko tęgich Ma (Ka), tęgich Mb (Kb), bardzo tęgich Mc (Kc), otyłych Md (Kd).

Metoda ta może być stosowana przy jednorazowej ocenie stanu rozwoju dziecka i przede wszystkim podczas obserwacji ciągłych. Ocenę jednorazową badanego przeprowadzamy w następujący sposób: uzyskane wartości wysokości i masy ciała nanosimy na siatkę, w jakim kanale dziecko to się znajduj. Odchylenie na zewnątrz kanału M (chłopców) lub K (dziewcząt) wskazuje na dysharmonię. Takie odchylenie zobowiązuje już do zbadania zarówno stanu zdrowia dziecka jak i jego warunków bytowych. Jeżeli dziecko jest zdrowe i wychowuje się w odpowiednich warunkach, można uznać, że odchylenie od kanału MA (KA) lub Ma (Ka) jest jego właściwością konstytucjonalną.

Do góry