Ocena brak

Omów właściwość rzeczową dyrektora izby skarbowej

Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011

Nadzór nad naczelnikami urzędów skarbowych- kontrola działalności

  • rozstrzyganie w II instancji w sprawach należących w I instancji do naczelników urzędów skarbowych, - dyrektor izby

  • rozstrzyganie odwołań od decyzji dyrektorów Urzędów Kontroli Skarbowej

  • ustalanie i udzielanie oraz analizowanie prawidłowości wykorzystywania dotacji przedmiotowych dla przedsiębiorców w zakresie określonym przez Ministra Finansów.

Do góry