Ocena brak

Omów właściwość miejscową naczelnika urzędu skarbowego

Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011

Właściwość miejscowa - po pierwsze odpowiada na pytanie na jakim terytorium dany organ może aktywnie działać, po drugie jakie podmioty w zależności od swojego miejsca położenia w terenie podlegają pod właściwość danego organu. zasada generalna co do właściwości miejscowej -jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscowa organu podatkowego ustala się według miejsca zamieszkania albo siedziby podatnika, płatnika lub inkasenta.

Podobne prace

Do góry