Ocena brak

Omów sposoby powstawania zobowiązań podatkowych

Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011

Zobowiązania podatkowe powstają z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego ustalającej wysokość tego zobowiązania. konsekwencją powstania zobowiązania:

  • podatnik nabył prawo do zapłaty po otrzymaniu decyzji; od dnia następnego po doręczeniu decyzji biegnie termin 14 dniowy płatności podatku, decyzja ustalająca ma charakter konstytutywny, tworzy nowy stan prawny (w podatku: rolnym, od nieruchomości, od spadku i darowizn, od czynności cywilnoprawnych). Odnosi się do wszystkich zobowiązań sanacyjnych ,

  • z dniem zaistnienia tego zdarzenia z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania ( samo opodatkowanie lub samo obliczenie). samo opodatkowanie - udział podatnika wtedy, gdy ustawa tak stanowi. Za każdym razem rozstrzyga to ustawa podatkowa, która wskazuje który sposób powstania zobowiązania ma zastosowanie.

Podobne prace

Do góry