Ocena brak

Omów sposób powstawania zobowiązań podatkowych z mocy prawa

Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011

Powstawanie zobowiązań podatkowych jest kluczowym" zagadnieniem prawa podatkowego ze względu na konsekwencje prawne i ekonomiczne dla podatnika. Ordynacja podatkowa przewiduje dwie zasadnicze metody powstawania zobowiązań podatkowych:

1. z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego ustalającej wysokość tego zobowiązania

2. z dniem zaistnienia zdarzenia z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania.

Konsekwencja przyjęcia przez ordynację dwóch sposobów powstania zobowiązania podatkowego jest dwa rodzaje decyzji wydanych przez organy podatkowe w tych sprawach:

- decyzje ustalające wysokość zobowiązania podatkowego ( decyzje konstytutywne)

- decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego wydawane w sytuacji gdy podatnik nie wykonał zobowiązania powstałego z mocy prawa ( decyzje deklaratoryjne).

Podobne prace

Do góry