Ocena brak

Omów sposób powoływania Prezesa NBP i Rady Polityki Pieniężnej

Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011

Prezes NBP jest powoływany przez Sejm na wniosek Prezydenta RP na 6-cio letnia kadencję. Jest odpowiedzialny za organizację i funkcjonowanie NBP, ta sama osoba nie może być Prezesem NBP dłużej niż dwie kadencje.

Rada Polityki Pieniężnej składa się z 10 osób: Prezes NBP jako przewodniczący oraz po 3 osoby powołane przez prezydenta RP, Sejm i Senat wyróżniające się wiedzą z zakresu finansów. Kadencja trwa 6 lat. Powołanie nowych członków rady powinno nastąpić do dnia wygaśnięcia kadencji poprzednich członków rady.

Podobne prace

Do góry