Ocena brak

Omów rodzaje decyzji które mogą być podstawą wpisu hipoteki do księgi wieczystej

Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011

a) ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego

b) określająca wysokość zobowiązania podatkowego

c) określająca wysokość odsetek za zwłokę

d) o odpowiedzialności podatkowej podatnika, płatnika lub inkasenta

e) o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej

f) o odpowiedzialności spadkobiercy

g) określająca wysokość zwrotu podatku

Do góry