Ocena brak

Omów przypadki w których organ podatkowy może ustalić podstawę opodatkowania w drodze szacunku

Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011

Organ podatkowy określa podstawę opodatkowania w drodze szacunku jeżeli:

- brak jest ksiąg podatkowych lub innych danych niezbędnych do jej określenia,

- dane wynikające z ksiąg podatkowych nie pozwalają na określenie podstawy opodatkowania

podatnik naruszył warunki uprawniające do korzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania. 

Podobne prace

Do góry