Ocena brak

Omów podstawowe założenia teorii głębokości przetwarzania informacji Craika i Lockharta

Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012

*Proces pamięciowy jest jednolity, a poszczególne informacje mogą być przetwarzane w sposób powierzchowny lub głęboki

*Procesy przetwarzane informacji cechują się różną głębokością:

-Poziom wstępny/ płytkianaliza sensoryczna

-Poziom głębszyanaliza semantyczna, interpretacja znaczenia

-Poziom najgłębszy – aktywizacja dodatkowych treści związanych z odebranym sygnałem (obrazy, pojęcia, skojarzenia). Wzbogacanie wiedzy o nowe elementy.

*Trwałość śladów pamięciowych wiąże się z głębokością przetwarzania informacji. Zapisy pamięciowe są produktem ubocznym percepcyjnej analizy stymulacji. Ślady pamięciowe nie stanowią bezpośredniego odwzorowania bodźca lecz zapisem operacji poznawczych składających się na proces percepcji

*Przetwarzane płytkie ma charakter nietrwały i jest wrażliwe na czynniki zakłócające’

*Przetwarzanie głębokie trwa dłużej, ale prowadzi do trwalszych efektów (jeśli informacja przetwarzana na tym poziomie została pozornie utracona można ją odzyskać posługując się jej znaczeniem)

*Proces opamiętywania jest próbą odtworzenia sytuacji percepcyjnej

Wtórny obieg informacji:

-Informacja może być włączona do wtórnego obiegu na dowolnym poziomie

-Wtórny obieg – koncentracja uwagi na danej informacji

-Informacja we wtórnym obiegu nie ulega zmianie znajduje się w centrum pola uwagi i staje się bardziej dostępna

*Dwa typy przetwarzania informacji:

-Pierwszy typ przetwarzania informacji: wtórny obieg jest na tym samym poziomie na którym zatrzymało się przetwarzanie- czysty obieg wtórny

-Drugi typ przetwarzania informacji- wtórny obieg jest na poziomie głębszym niż zatrzymało się przetwarzanie informacji (jest to istotą przetwarzanie informacji, gdyż następuje wzbogacenie wiedzy)

Podobne prace

Do góry