Ocena brak

Omów model czystej gospodarki rynkowej. W jakim celu został on skonstruowany?

Autor /Benita Dodano /15.02.2012

Model czystej gospodarki rynkowej:

1) Na rynku działają tylko gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa w rolach nabywców i sprzedawców.

2) Podmioty te spotykają się na rynku dóbr konsumpcyjnych i rynku czynników produkcji.

3) Podmioty działają na rynku doskonałej konkurencji:

  a) poszczególni uczestnicy nie mają wpływu na ceny,

  b) rynek jest przejrzysty,

  c) istnieje swoboda zawierania transakcji,

  d) istnieje swoboda wejścia i wyjścia.

4) Producenci i konsumenci dążą do ograniczonej maksymalizacji swoich korzyści.

5) Decyzje konsumentów są suwerenne i zależą od preferencji oraz cen relatywnych.

6) Decyzje producentów kształtują się w zależności od zasobów produkcyjnych i cen relatywnych.

7) Ceny to jedyne zewnętrzne informacje dla podmiotów gospodarczych.

8) Więzi między uczestnikami rynku dotyczą jedynie transakcji kupna-sprzedaży.

9) Przepływom towarów i pieniądza odpowiada przekazanie praw własności.

10) Strumienie pieniądza i towarów są równoważone za pośrednictwem cen (integralność przepływów pieniądza i towarów pomiędzy poszczególnymi rynkami).

Powyższy model został skonstruowany w celach badawczych.

Podobne prace

Do góry