Ocena brak

Omów krótko najważniejsze reformy WP Rolnej w latach 2004 - 2008

Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012

  1. najważniejszym elementem reformy -  UPROSZCZENIE WPR - potrzebne ze względu na coraz większy stopień skomplikowania mechanizmów poszczególnych rynków rolnych

  2. silniejsze powiązanie produkcji rolnej z potrzebami rynku - efektywniejsze wykorzystanie zasobów produkcyjnych i poprawa konkurencyjności rolnictwa UE na rynku światowym

  3. Większe znaczenie ochrony środowiska naturalnego, bezpieczeństwa żywności i dobrostanu zwierząt dzięki oddzieleniu płatności od decyzji produkcyjnych, wprowadzeniu nowych instrumentów, które mają pomóc rolnikom dostosować się do nowych standardów, odejściu od zachęcania do nadmiernie intensywnej produkcji. Wprowadzono system jednolitych płatności ,wysokość płatności jest niezależna od rodzaju produkcji.

Do góry