Ocena brak

Omów instytucje przedłużania terminów

Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może w drodze rozporządzenia przedłużyć terminy przewidziane w przepisach podatkowych określając grupy podatników; którym przedłużono terminy, rodzaje czynności których termin wykonania został przedłużony oraz dzień upływu przedłużonego terminu. 

Podobne prace

Do góry