Ocena brak

Omów II etap reformy WPReg. (1993 - 1999)

Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012

Cel 1, 2 i 5 pozostają bez zmian. Cel 3 powstaje po połączeniu Celu 3 i 4 z poprzedniego okresu programowania.

cel 1 – rozwój i strukturalne dostosowanie regionów zacofanych,

cel 2 – konwersja regionów dotkniętych regresją przemysłu,

cel 3 – zwalczanie długookresowego bezrobocia oraz ułatwianie młodzieży dostępu do rynku pracy,

cel 4 – przystosowanie siły roboczej do zmian w systemie produkcji,

cel 5 – wspieranie rozwój obszarów wiejskich:

o a) - wspieranie obszarów rolniczych,

o b) - ułatwianie rozwoju i dostosowywanie strukturalne obszarów wiejskich.

Po negocjacjach akcesyjnych Finlandii i Szwecji w 1994 r. został dodany kolejny:

cel 6 – wspieranie regionów z bardzo niską gęstością zaludnienia.

Podobne prace

Do góry