Ocena brak

Omów cechy współczesnego systemu dydaktycznego

Autor /Tristian Dodano /20.12.2011

DYDAKTYKA WSPÓŁCZESNA

nauczanie = uczenie się

Część swoich postulatów zaczerpnęła od Herbart – zaznajamiania uczniów z podstawami usystematyzowanej wiedzy czy Deweya aby aktywizować dzieci i młodzież w procesie nauczania.

Głosi ona, że należy:

kształcić dzieci na treściach potem na materiale abstrakcyjnym; łączyć w spójną całość elementy poznania umysłowego i zmysłowego;

zabawa i uczenie się odgrywają zasadniczą rolę w życiu psychicznym dzieci;

uczniowie powinni zdobywać podstawy usystematyzowanej wiedzy oraz zdobywać określone umiejętności tak na drodze poczynań poznawczych organizowanych przez n-la jak i przez działalność o charakterze empirycznym;

określone potrzeby i zainteresowania należy kształtować w procesie;

w klasach początkowych należy nauczać całościowo, a podmiotowo w starszych;

stosować należy rożne formy nauczania – nauczania indywidualnego, grupowego, masowego;

o wynikach kształcenia nie przesądzają ani czynniki dziedziczne (natywiści), ani środowisko (socjologiści) – ale wpływają na jakość tego procesu.

Podobne prace

Do góry