Ocena brak

OŁSUFIEW Zachar Dmitrijewicz (1773 - 1 IV 1835), gen. ros.

Autor /Bartosz123 Dodano /13.06.2013

Od 1786 w służbie wojsk., 1798 gen.-mjr, popadł w niełaskę u cara Pawła I i w 1800 został usunięty z armii. Wrócił do służby za panowania Aleksandra I, walczył pod Austerlitz w korpusie Buxhówdena. W kampanii 1807 bił się pod Pruską Iławą i Lidzbarkiem Warmińskim.

Po zawarciu pokoju w Tylży gen.-por., dowodził dyw. piech. w armii mołdawskiej. Ranny podczas szturmu Braiły, został dow. korpusu rezerwowego. W kampanii 1812 bronił Smoleńska, walczył pod Możaj-skiem, gdzie pod w. Utica starł się z poi. korpusem ks. Poniatowskiego. Pod Winkowem objął komendę korpusu po poległym Baggowucie.

W 1813 walczył pod Lutzen, Budziszynem i Lipskiem, potem blokował Moguncję. W 1814 dostał się do niewoli pod Champaubert. Uwolniony po zajęciu przez sprzymierzonych Paryża.

Podobne prace

Do góry