Ocena brak

OLIZAR NARCYZ, hrabia

Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012

OLIZAR NARCYZ, hrabia, ur. 1794 w Zahorowie (Wołyń), zm. 9 VIII 1862 w Sadach pod Poznaniem, brat Gustawa, działacz polit., publicysta, pamiętnikarz. Absolwent Liceum Krzemienieckiego i Uniw. Wil. (prawdop. czł. —> Towarzystwa Szubrawców), uczestnik spisku przedpowstaniowego w woj. wołyńskim, które reprezentował na sejmie 1831 (mianowany senatorem-kasztelanem), na emigracji we Francji należał do obozu Hotel Lambert; był m.in. współzałożycielem 1839 i współred. pismaTrzeci Maj", pierwszym prezesem (1843-45) Tow. Monarchicznego „Trzeciego Maja", zabierał głos w aktualnych sprawach polit., ogłaszając franc. broszury. Znaczną popularność (1845 przekł. franc. i niem.) zyskały Pamiętniki (ogł. 1844 w t.1-2 zbioru Pamiętniki polskie, wyd. os. 1871; wg wydawcy 1871 tłum. z franc.), zawierające opis powstania na Wołyniu oraz uwięzienia i ucieczki autora; był ponadto O. autorem powieści, a właśc. zbioru satyr, obrazków z życia kresowego ziemiaństwa, opartych w gł. mierze na wspomnieniach, Pamiętnik oryginała (t. 1-2 1853) oraz malarzem pejzażystą.

Pamiętniki, cz. 1-2, W. 1907; Pamiętnik oryginała wyd. (skróc.) H. Piątkowski, cz. 1-2, W. 1914. PSB 23 (B. Łopuszański).

Maria Straszewska

Podobne prace

Do góry