Ocena brak

OLCHA ANTONI, właśc. Antoni Władysław Mirek,

Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012

OLCHA ANTONI, właśc. Antoni Władysław Mirek, ur. 21 XI 1914 w beskidzkiej wsi Naprawa (pod Jordanowem), zm. 24 XI 1978 w Warszawie, poeta, prozaik, publicysta. Pochodził z rodziny chłopskiej; 1933 ukończył seminarium nauczycielskie w Jordanowie, po wojnie ANP w Warszawie. Redaktor pism lud., jak mies. —> „Wieś - Jej Pieśń" (1933-34) i „Nowa Wieś" (do 1936), tyg. „Chłopi" (1945-47), „Orka" (1957-60; —>Tygodnik Kult."), mies. „Teatr Lud." (1962-65); należał do redakcji tyg. —> „Wieś" (1944-50). Prowadził działalność kult. --oświat, na Podkarpaciu, 1939 uczestnik wojny obronnej, 1939-41 w Wilnie, nast. w Warszawie, od 1943 na Podhalu; brał udział w konspiracyjnym ruchu kulturalnym. W 1945 organizator akcji przesiedleńczej małorolnych chłopów z Podhala na Ziemie Odzyskane. W 1965 otrzymał nagrodę min. kult. i sztuki III st.

W twórczości swej, będącej wyrazem dążeń radykalnej lewicy, podejmował gł. tematykę społ. i polit., zwł. wiejską, a także problemy moralne, akcentując swoje związki z ziemią rodzinną. W poezji, obejmującej wiersze rewol. (zbiorki Spod strzechy 1933, Przed świtem 1935), epigramaty, liryki refleksyjne (zbiorki Zwierciadła 1948, Różne strony czasu 1961, Oko delfina 1968), łączył ogólne założenia —> autentyzmu z nowoczesnymi środkami wyrazu (wybór z l.1933-64 Szczerbce, flety, kołacze 1977). Uprawiał też powieść (społ.-obycz. Most nad urwiskiem t. 1-2 1949; Niepokój wiosennej zieleni 1972, obraz przemian we wsi małopol. w l. trzydziestych, kształtowania się radykalnego ruchu lud.), dramat hist., publicystykę. Ogłosił reportaż o chłopskim ruchu przesiedleńczym (Nowa Naprawa 1946), szkice o pisarzach lud. (Żywe ogniwa 1965) i dziejach społ. ruchukult. (Lustra potoku 1972). Refleksje z podróży do Brazylii, dotyczące gł. życia tamtejszej Polonii, zamknął w reportażach i szkicach (Kamień i skrzydło 1967, Brazylijskie profile 1971). Wiersze O. przekładane były na bułg., czes., słowac., franc., rosyjski.

R. SULIMA O poezji A.O., „Teatr Lud." 1967 nr 5.

Podobne prace

Do góry