Ocena brak

OLBRACHTOWI RYCERZE. Powieść, powieść hist. Z. Kaczkowskiego

Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012

OLBRACHTOWI RYCERZE. Powieść, powieść hist. Z. Kaczkowskiego, prwdr. w „Gazecie Lwow." 1887, wyd. os. we Lwowie 1889, t. 1-3 (zarys fabuły powstał już 1853). Wykończona w okresie drukowania —» Trylogii, którą Kaczkowski poddał ostrej krytyce, prezentowała odmienny model powieści hist.; przeciwstawiając się Sienkiewiczowi, autor zamierzał dać obraz nie tylko szlachty, ale „cywilizacji... narodu w różnych warstwach społeczeństwa", zachować najściślejszą wierność wobec przekazów źródłowych oraz uchwycić „myśl dziejową", tj. ukazać, jakiemu ideałowi i jakimi środkami bohaterowie służyli; polemicznie również wobec rywala bohaterowie ci, rycerstwo pol. ostatnich lat XV w., odmalowani zostali ciemnymi raczej barwami, znacznie mniej pozytywnie od obfitującego w cnoty mieszczaństwa. Nadmiernie i nie zawsze przekonująco skomplikowana fabuła - oplecione wątkami pobocznymi dzieje tragicznie zakończonej miłości rycerza Wilczka i pięknej Jagienki Kmitówny, rozdzielonych z woli opiekunów dziewczyny, a nast. połączonych w wyniku nieprawdziwej wieści o śmierci narzuconego jej męża - pozwala wprowadzić interesujące epizody obycz. oraz postacie i wydarzenia hist., jak sejm piotrkowski i wyprawa wołoska. Geneza pomysłu wiąże się z podaniami o zamku Tustań „pomiędzy rzekami Stryjem a Dniestrem". Powieść nie ziściła nadziei autora i nie przyćmiła Trylogii, chociaż krytyka przyznała jej poważne zalety, jak wierność hist. oraz rozległość i barwność malowidła obyczajowego.

Wyd. t. 1-2, Kr. 1960, posłowie A. Jopek.

Janina Kulczycka-Saloni

Podobne prace

Do góry