Ocena brak

OKTAWA, strofa zbudowana z ośmiu wersów

Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012

OKTAWA, strofa zbudowana z ośmiu wersów 11-zgłoskowych o układzie rymów abababcc. Wywodzi się z lud. poezji wł., od czasów renesansu rozpowszechniona w. poezji eur. jako jedna z najczęściej stosowanych form stroficznych, gł. w wierszowanych gatunkach epickich. W literaturze pol. po raz pierwszy użyta w lirycznym cyklu Rymy duchowne S. Grabowieckiego , do epiki wprowadzona została przez P. Kochanowskiego w przekładzie Jerozolimy wyzwolonej T. Tassa, stając się podstawową strofą pol. poematu barokowego (Psyche J.A. Morsztyna, Dafnis S. Twardowskiego, Kamień świadectwa W. Kochowskiego, Tobiasz wyzwolony S.H. Lubomirskiego, Lament strapionej ojczyzny W. Chrościńskiego). W oświeceniu o. pisano przede wszystkim poematy heroikomiczne (Myszeis, Monachomachia i Antymonachomachia Krasickiego). W okresie romantyzmu najwybitniejsze realizacje o. wyszły spod pióra Słowackiego: w Królu-Duchu, a przede wszystkim w Beniowskim, gdzie osiągnięta została wielka sprawność kształtowania intonacyjnego toku wiersza przez posługiwanie się licznymi przerzutniami i różnorodnymi układami składniowymi. O. stosowana była także w dłuższych poematach przez C. Norwida (Assunta), później także przez M. Konopnicką (Pan Balcer w Brazylii) i S. Wyspiańskiego (Kazimierz Wielki, Bolesław Śmiały). W poezji pol. znane są też odmiany o. jako strofy złożonej z ośmiu wersów 13-zgłoskowych lub przeplatających się 11- i 8-zgłoskowców zamkniętych dystychem 11-zgłoskowym.

Z. KOPCZYŃSKA Strofa ośmiowersowa, w: Strofika (zbiór.), Wr! 1964 (Poetyka. Zarys encyklopedyczny)-, M. DŁUSKA Dookoła Piotra Kochanowskiego przekładu ,,Jerozolimy wyzwolonej" (sprawa o.), w; Studia i rozprawy, t. 2, Kr. 1970.

Teresa Kostkiewiczowa

Podobne prace

Do góry