Ocena brak

Okres dorastania: zagrożenia rozwoju - Wokół tożsamości negatywnej

Autor /Max123 Dodano /02.07.2011

Pierwszy problem to tzw. tożsamość negatywna i niebezpieczeństwa, na jakie narażone są obierające ją dorastające osoby. Erik H. Erikson, twórca jednej z najważniejszych koncepcji dotyczących rozwoju tożsamości pisze, iż powstaje ona w wyniku czasowej identyfikacji młodej osoby z istniejącymi w danej społeczności wzorami postaw, ról, wartości, które dorośli przedstawiciele tej społeczności uważają za niepożądane bądź wręcz godne potępienia. Warto sobie uzmysłowić, że aroganckie, niegrzeczne zachowanie, ekscentryczne ubieranie się, ostentacyjne manifestowanie odmienności własnych poglądów wobec osób dorosłych, wagarowanie i zaniedbywanie nauki szkolnej, sięganie po papierosy, alkohol czy narkotyki, włącznie z ryzykownymi zachowaniami seksualnymi, wybrykami chuligańskimi i wykroczeniami wobec prawa mogą stanowić przejawy czasowego wyboru tożsamości negatywnej. Wybory tego rodzaju wydają się być dość powszechne, co więcej pełnią one ważną funkcję na drodze kształtowania dojrzałej tożsamości. Paradoksalnie więc „złe postępowanie” czy „bycie złym” w odniesieniu do młodej osoby może oznaczać coś dobrego, przynoszącego korzyści jej osobowości.

Zadanie stojące przed dorosłymi można zatem sprowadzić do chronienia młodych ludzi przed trwałymi konsekwencjami ich negatywnych wyborów. Przede wszystkim warto zdać sobie sprawę, że negatywna tożsamość rzadko kiedy stanowi następstwo w pełni świadomego wyboru. Kara o zbyt dalekosiężnych konsekwencjach, np. wydalenie ze szkoły za incydentalne zapalenie marihuany czy wypicie na terenie szkoły butelki piwa, nie mówiąc już o karze więzienia w odniesieniu do nastoletniej osoby, przyczynić się może do powstania negatywnej „etykiety”, której ktoś o kruchej tożsamości nie będzie w stanie przezwyciężyć przez resztę życia. Nie znaczy to wcale, że dorosły powinien przechodzić nad złymi postępkami młodych ludzi do porządku dziennego czy bagatelizować je. Trzeba pamiętać, że stanowczość i konsekwencja dorosłych niejednokrotnie mogą uchronić młodą lekkomyślną osobę od dramatycznych konsekwencji jej postępowania.

Podobne prace

Do góry