Ocena brak

Okres dorastania: zagrożenia rozwoju - Uzależnienie od alkoholu i narkotyków

Autor /Max123 Dodano /02.07.2011

Okres dorastania jest okresem wzmożonej podatności na uzależnianie się od alkoholu i narkotyków. Choć wielu specjalistów uznaje, że pomiędzy tymi dwoma rodzajami uzależnień występuje szereg różnic, to z perspektywy rozwojowej wydaje się, że kontakt nastoletniej osoby z oboma tymi używkami jest z podobnych przyczyn szczególnie niebezpieczny. Typowy dla początku okresu dorastania stan rozproszenia równoznaczny jest z poczuciem wewnętrznej pustki i braku spójności, z utratą poczucia związku pomiędzy sobą z okresu, gdy było się dzieckiem, a sobą, jakim się jest aktualnie. Rozproszeniu towarzyszy poczucie dezorientacji, obniżony nastrój i brak motywacji do działania.

Zatem młodzi ludzie doświadczając takich stanów są szczególnie skłonni poszukiwać czegoś, co zapewni im choćby chwilową ulgę. Owa tendencja, w połączeniu z łatwą dostępnością alkoholu i narkotyków, reklamowaniem alkoholu oraz skłonnością młodzieży do eksperymentowania powoduje, że wiek dorastania jest okresem szczególnie częstych inicjacji dotyczących wszelkiego rodzaju używek. Dlaczego kontakt z używkami jest tak zagrażający właśnie dla młodych ludzi? Przyczyn tego stanu jest kilka. Przede wszystkim, młodzi ludzie narażeni są na silny stres uwarunkowany w znacznym stopniu specyfiką okresu rozwojowego. Po wtóre, nastolatki nie dysponują dojrzałymi i konstruktywnymi metodami radzenia sobie ze stresem. Niebezpieczeństwo staje się szczególnie duże, gdy odurzanie się narkotykami lub alkoholem dostarcza poczucia odprężenia, poprawia nastrój, powoduje odsunięcie od siebie myśli o trudach dnia codziennego, daje większą swobodę w nawiązywaniu kontaktów czy służy uzyskaniu akceptacji ze strony rówieśników - wszystko to prowadzić może do coraz bardziej regularnego i aktywnego sięgania po używki.

W ten właśnie sposób powstaje i utrwala się destruktywny wzorzec postępowania. Mimo, że młoda osoba nie musi doświadczać jawnych osobistych szkód, których przyczyną są używki, to na tym etapie specjaliści dopatrują się początku choroby uzależnienia. Ów raz powstały destruktywny wzorzec radzenia sobie ze stresem będzie mieć tendencję do powielania w dorosłym życiu prowadząc do bardziej zaawansowanych i drastycznych form uzależnienia. Szczególnie w odniesieniu do alkoholu stosunkowo rzadko spotyka się młode osoby, które są „prawdziwymi” alkoholikami, ale wśród tych ostatnich bardzo znaczący odsetek stanowią ci, którzy regularnie w dużych ilościach spożywali alkohol już w bardzo młodym wieku.

Jakie mogą być ogólne wskazania dla dorosłych - pracujących z młodzieżą - chcących działać profilaktycznie na rzecz nie sięgania przez młodych ludzi po używki? Wydaje się, że konsekwentny brak przyzwolenia ze strony osób dorosłych dotyczący spożywania alkoholu przed 18 rokiem życia w istotny sposób zmniejsza ryzyko wystąpienia w/w problemów. Czytelny, konsekwentnie przestrzegany przez dorosłego zakaz oraz jego uzasadnienie, nawet gdyby miały prowadzić do pewnych napięć ostatecznie służyć będzie raczej budowaniu autorytetu dorosłego w oczach młodych ludzi. Kluczową sprawą wydaje się być dawanie młodym ludziom wsparcia poprzez okazywanie im szacunku oraz dostrzeganie mocnych stron.

Uwaga i zainteresowanie również tym, co dla młodych osób jest źródłem niepokoju bądź trudności w połączeniu z nieinwazyjnymi wskazówkami, jak można sobie radzić zwiększają szanse na osiąganie dobrego samopoczucia w sposób konstruktywny. Ponadto nawiązując dobry kontakt z młodymi ludźmi i zaskarbiając sobie ich przychylność powodujemy, że nasze postawy, również te odnoszące się do używek, mogą być dla nich znacznie bardziej przekonujące, a nawet atrakcyjne.

Podobne prace

Do góry