Ocena brak

OKRES DORASTANIA - Rozwój tożsamości

Autor /Emil99 Dodano /14.09.2011

Dorastanie to kres poszukiwań własnej tożsamości i próby określenia siebie. Dorastający człowiek dokonuje refleksji nad sobą. Jest to podstawowy problem okresu dorastania.

Wtedy też rozpoczyna się w rozwoju kryzys tożsamości. Rozwiązanie kryzysu tożsamości zależy od:

  1. poczucia wewnętrznej identyczności i ciągłości,

  2. dostrzegania tej identyczności i ciągłości przez innych,

  3. potwierdzenia percepcji samego siebie w kontaktach interpersonalnych

Większość dorastających zastanawia się nad sobą i stara się poznać samego siebie. Około 12-13 r. ż. . młodzież zaczyna interesować się cechami własnej osobowości, porównywać się z innymi ludźmi. Określanie siebie stanowi podstawę dokonywania samodzielnych wyborów np. dotyczących kształcenia czy zawodu. Wybory te często wiążą się z przeżywaniem konfliktu między pragnieniem samodzielności a lękiem przed odpowiedzialnością. Należy zaznaczyć, że proces rozwoju tożsamości nie przebiega u wszystkich dorastających w taki sam sposób.

Wynikiem dobrze rozwiązanego kryzysu tożsamości jest mocne poczucie własnego Ja, zdolność do podejmowania odpowiedzialnych zadań i darzenia miłością. Natomiast brak rozwiązania kryzysu tożsamości prowadzi zdaniem Eriksona, do trudności w ustalaniu własnych relacji z otoczeniem, uwzględniających wzajemne wymagania partnerów interakcji.

Podobne prace

Do góry