Ocena brak

Okręgi przemysłowe świata

Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011

Najważniejsze regiony to;

Okręg Uralski w Rosji – znajduje się tam wiele surowców mineralnych i w oparciu o miejscowe surowce rozwinęło się hutnictwo , przemysł chemiczny. Rozwija się tu przemysł elektromaszynowy, nawozów sztucznych, paliw, papieru i celulozy.

Doniecki Zagłębie Węglowe – w Ukrainie, oparte jest na złożach węgla koksującego, rtęci, soli kamiennej. Produkuje się tam maszyny górnicze i hutnicze, powstał tu przemysł chemiczny.

Górnośląski Okręg Przemysłowy – w Polsce ,dominuje tu przemysł ciężki, energetyka i przemysł maszynowy, oraz przemysł lekki , materiałów budowlanych.

Okręg Minas Gerais – w Brazylii, powstał tu przemysł metalurgiczny, motoryzacyjny, petrochemiczny, włókienniczy i spożywczy.

Okręg Reńsko – Westfalski – w Niemczech, główną cześć stanowi Zagłębie Ruhry. Oprócz hutnictwa żelaza rozwinął się tam przemysł petrochemiczny, farmaceutyczny, samochodowy, elektrotechniczny, elektroniczny.

Zagłębie Północne we Francji, przemysł środków transportu, elektroniczny, chemiczny, poligraficzny, kosmetyczny, odzieżowy.

Okręg Przyjeziorny w USA, przemysł poligraficzny, hutnictwo, drzewno-papierniczy, spożywczy.

Okręg Północno – Wschodni obejmuje atlantyckie wybrzeże USA, przemysł metalowy, stoczniowy, zbrojeniowy, chemiczny, lekki.

Podobne prace

Do góry