Ocena brak

Okrągłe plecy, choroba Scheuermanna, płaskie płecy

Autor /carbonara Dodano /28.11.2013

Jaki charakter ma ból?

Ból jest tępy i drążący, często również piekący, niekiedy
przechodzący poniżej łopatek w kłucie.

Co boli?

Bolą przede wszystkim stawy kręgowo-zebrowe tj. połącze-
nia żeber z wyrostkami poprzecznymi kręgosłupa (ból od-
czuwany jest zatem z boku kręgosłupa). Boleć może również
z przodu tzw. chrząstkozrost żebrowo-mostkowy (połącze-
nie żeber z mostkiem), zwłaszcza w przygarbionej pozycji
ciała; ból ten ma charakter uciskowy. Mogą ponadto boleć
przemęczone, nadmiernie napięte mięśnie grzbietu.

W jakich okolicznościach pojawia się ból?

Ból pojawia się po długim przebywaniu w pozycji siedzącej,
ale również wskutek wykonywania określonych ruchów

 • np. przy schylaniu się połączonym ze skrętami tułowia lub
  przy samym skręcaniu tułowia. Ból bywa czasami jedno-
  stronny i może się bardzo nasilić wskutek przyjęcia zgar-
  bionej postawy z klatką piersiową zapadniętą pomiędzy
  ramionami; obejmuje on wówczas całe plecy. Wyprostowa-
  nie kręgosłupa, np. dla przeciągnięcia się, przynosi przej-
  ściowe złagodzenie doznawanych dolegliwości.

Co jest przyczyna bólu?

Przyczyny Ból spowodowany jest blokadami, zakleszczeniami lub mały-
bólu mi przemieszczeniami w obrębie stawów łączących żebra
z wyrostkami poprzecznymi kręgów. W przypadku zgar-
bionych pleców — nadmiernym napięciem oraz wywołanym
tym zmęczeniem mięśni-prostowników, przy zbyt wypłasz-
czonych plecach — nadmiernym ściśnięciem zbyt pionowo
ustawionego kręgosłupa, pozbawionego niemal całkowicie
fizjologicznych krzywizn ważnych dla jego prawidłowego
funkcjonowania.

W jaki sposób organizm reaguje na ból?

Organizm reaguje na ból przyjęciem nieprawidłowej postawy
z zapadniętą klatką piersiową oraz usztywnieniem mięśni
i bolesnymi stwardnieniami w ich obrębie; przy zgarbionej
sylwetce — szybkim zmęczeniem nadmiernie napiętych (na-
ciągnętych) mięśni-prostowników grzbietu, a przy kręgo-
słupie pozbawionym swoich naturalnych krzywizn — zmę-
czeniem napiętych mięśni, położonych pomiędzy łopatkami.


 

Podobne prace

Do góry