Ocena brak

OKOLICE KRAKOWA. Poema, poemat opisowo-dydaktyczny F. Wężyka

Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012

OKOLICE KRAKOWA. Poema, poemat opisowo-dydaktyczny F. Wężyka, powst. 1809 (w związku z wycieczką krajoznawczą m. in. z J.H. Dąbrowskim) - 1813, fragm. ogł. „Pamiętnik Warsz." 1809, całość wyd. w Krakowie 1820, wyd. popr. i rozsz. tamże 1823. Zgodnie z przesłaniem ideowym na wstępie utworu: „Ojców ziemię ojczystym chcę uwielbić pieniem", dominujące miejsce przypada w nim nie tyle opisom, ogólnikowym i konwencjonalnym, ile wspomnieniom o legendarnej i hist. przeszłości miejsc trwale zapisanych w dziejach Polski oraz w świadomości nar.: Wawelu, Skałki, Bielan, Tyńca, Olkusza, Ojcowa, Wieliczki i in. Kompozycja jest luźna; jedyne ogniwo scalające poszczególne elementy wypowiedzi stanowi osoba narratora. Żywioł liryczny wprowadzają do poematu włączone do niego dwie dumy: O Żegocie Szafrańcu i O Wandzie (prwdr. w „Pszczółce Krak." 1820). W stosunku do wcześniejszych realizacji gatunku (też poematu opisowego) są O.K. wyjątkowo silnie przepojone duchem patriot., a krajobraz .cuda własnej ziemi", ukazują po raz pierwszy w stanie natury. Przekład ang. dwóch fragmentów.

Wyd. Złoczów 1896 Bibl. Powsz. 192.

Piotr Żbikowski

Podobne prace

Do góry