Ocena brak

OKO PROROKA, czyli Hanusz Bystry i jego przygody, powieść hist. Władysława Łozińskiego

Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012

OKO PROROKA, czyli Hanusz Bystry i jego przygody, powieść hist. Władysława Łozińskiego, wyd. we Lwowie 1899 pod pseud. Władysław Lubicz. Akcja utworu toczy się na przełomie 1 i 2 ćwierćwiecza XVII w. Jego bohaterem i zarazem narratorem jest Hanusz Bystry, syn wolnego chłopa przewożącego towary na szlaku handl. do Turcji; w swej opowieści, utrzymanej w konwencji wspomnieniowej, relacjonuje on przygody sprzed lat, gdy jako młody chłopiec wyruszył z pod-lwow. wsi, by wykupić ojca z tur. niewoli. Pośród licznych wątków ubocznych (m. in. spór z nieuczciwym urzędnikiem o sołectwo, sprawa niem. kupca rabusia, Justa Foka) na plan pierwszy wysuwają się dzieje Kozaka, Semena Bedryszki, i powierzonego przezeń Hanuszowi tajemniczego depozytu, którym okazał się cenny brylant, zw. Okiem Proroka. Zarysowane w barwnych epizodach tło społ.-obycz. i hist., obrazujące gł. życie lwow. mieszczaństwa: kupców, urzędników, rzemieślników i żaków, realia geogr. i topograficzne wyprawy Hanusza do Mezembrii (dzisiejszy Neseber w Bułgarii), a także niezwykłe perypetie bohatera, układające się w schemat fabularny romansu walterscottowskiego, zapewniły O.P. długotrwałą poczytność, zwł. wśród młodzieży. Przekł. ukraiński.

Wyd. Kr. 1957, posłowie S. Frybes.

Ewa Rohozińska

Podobne prace

Do góry