Ocena brak

OKAZJONALIZM

Autor /aleKac Dodano /09.11.2012

 

OKAZJONALIZM ang. occasionalism; fr. occasion{n)alisme; ran. Occasionalismus, Okkasionalismus

Teoria, według której nie istnieją przy­czyny sprawcze poza Bogiem, a różne spo­soby bytowania stworzeń są jedynie -^ oka­zjami (2) Jego aktywności sprawczej. W ob­rębie świata stworzonego działają tylko przyczyny okazjonalne, tzn. okoliczności, które rue stanowią rzeczywistej przyczyny (tj. przyczyny sprawczej) ani warunku w ściślejszym znaczeniu, a mimo to przy­czyniają się do powstarua rozpatrywane­go faktu w taki sposób, że bez nich nie mó­głby on naprawdę zaistnieć, toteż stano­wią warunki występowania zjawisk.

Twórcy i głosiciele tej teorii: A. Geuuncx, N. DE Malebranche, P.-S. Regis, G. de Cordemoy, J. Clauberg. Okazjonalizm był jedną z odpowiedzi na kartezjański pro­blem wzajemnego oddziaływania na siebie duszy i dała (^ dualizm /Ib/ psychofizy­czny).

Podobne prace

Do góry