Ocena brak

OJCOWSKI PARK NARODOWY

Autor /bobert Dodano /15.01.2013

Utworzony w 1956 obejmuje najpięk­niejszy fragment Jury Krakowsko Często­chowskiej. Pow. 2 146 ha. Niezwykle urozmaicona rzeźba krasowa: wąwozy wyżłobione w wapieniach górnojurajskich oraz ostańce z wapienia . Na terenie parku znajduje się ok. 200 jaskiń ze sławną Jaskinią Łokietka oraz Ciemną, w której odkryto najstarsze na ziemiach polskich ślady bytności człowieka paleolitycznego sprzed ok.120 tys. lat. W parku występuje ok. 30 zespołów roślinnych. Osobliwości jest brzoza ojcowska. W jaskiniach żyje 15 gatunków nietoperzy, z bardzo rzadkim nockiem orzęsionym.

Na terenie parku znajdują się także ciekawe zabytki: ruiny zamku ojcowskiego z XIV w. oraz renesansowy zamek w Pies­kowej Skale z XVI w.

Podobne prace

Do góry