Ocena brak

OJCOWIE NASI, tom opowiadań A. Struga

Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012

OJCOWIE NASI, tom opowiadań A. Struga, wyd. w Krakowie 1911; zawiera 6 utworów powst. w czasie pobytu autora w Paryżu (Mogiłka, Ich syn, Bestia, Pan i parobek, Posiew śmierci, ,,Polaki"). Tematem opowiadań jest powstanie styczniowe. Geneza tomu wiąże się z atmosferą poprzedzającą pięćdziesiątą rocznicę powstania i wybuch I wojny świat.; tytuł podkreśla wagę tradycji powstańczej dla niepodległościowego nurtu pol. ruchu socjalistycznego. O.n. podejmują polemikę z „grottgerowską" wizją powstania, akcentując nie tylko tragizm klęski, ale i jej przyczyny społ. (kwestia chłopska). W tok narracji wprowadzany jest często wartościujący komentarz o charakterze liryczno-symbolicznym.

Wyd. W. 1958. J. ROHOZIŃSKI Powstanie styczniowe w twórczości Andrzeja Struga, „Przegl. Hum." 1962 nr 5.

Janusz Rohoziński

Podobne prace

Do góry