Ocena brak

Ojcowie Kościoła

Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012

Ogólnie przyjęta nazwa na oznaczenie pewnych wczesnych pisarzy chrześcijańskich piszących w języku greckim, łacińskim, syryjskim i ormiańskim, których nauka oraz osobista świętość zasłużyła na powszechne uznanie w Kościele. Według Instrukcji wydanej w roku 1989 przez Kongregację do spraw Wychowania Katolickiego “każdy z nich w różny sposób i w różnym stopniu” stał się kla-sykiem “kultury chrześcijańskiej”.

Stało się zwyczajem, że uczestnicy sporów teologicznych odwołują się do zachodnich i wschodnich Ojców Kościoła, ponieważ ich jednogłośną zgodę uważa się za argument decydujący (zob. DH 271, 510-520, 2856, 3541; ND 627/10-16). Uważa się, że okres Ojców Kościoła na Zachodzie skończył się ze śmiercią św. Izydora z Sewilli (ok. 560-636), a na Wschodzie ze śmiercią św. Jana Damasceńskiego (ok. 675 - ok. 749).

Zob. ojcowie kapadoccy, patrologia, patrystyka.

Podobne prace

Do góry