Ocena brak

Ojcowie kapadoccy

Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012

Wyrażenie stosowane głównie do trzech świętych pochodzących z Kapadocji, mianowicie do św. Bazylego Wielkiego (ok. 330-379), który był biskupem Cezarei Kapadockiej i organizatorem życia monastycznego na Wschodzie; do jego brata, św. Grzegorza (ok. 335 - ok. 395), biskupa Nyssy i teologa o wielkiej mistycznej głębi; wreszcie do św. Grzegorza z Nazjanzu (329-389), najpierw biskupa Sasimy, a potem chwilowo biskupa Konstantynopola podczas Soboru Konstantynopolitańskiego I. Czasami do Ojców Kapadockich zalicza się kuzyna św. Grzegorza z Nazjanzu, św. Amfilochiusza (ok. 340 - ok. 394), biskupa Ikonium.

Zob. eunomianizm, istota i energie, ojcowie Kościoła, Sobór Konstantynopolitański I, trzej teologowie.

Podobne prace

Do góry