Ocena brak

OGRANICZENIE

Autor /aleKac Dodano /09.11.2012

 

OGRANICZENIE łc. łerminatio; nłc. limitatio (1); ang. limitation; fr. limitation; nm. Limitation, Beschrdnkung

  1. metaf. W tradycji arystotelesowsko--tomistycznej: limitacja (limitatio) — zrelatywizowanie —> aktu (1) do ograni­czającej go —> możności (Ab) {-^ akt i moż­ność), decydujące o jego analogiczności, o jego nierównej —> doskonałości (lAb), i w konsekwencji liumaczące wielość i plu­ralizm bytowy. Teoria ograniczenia aktu przez możność pozwala rozwiązać pro­blem -^ jednostkowienia bytów material­nych.

  2. U I. Kanta: Limitation — jedna z trzech (obok realności i przeczenia) kategorii ja­kości.

Podobne prace

Do góry